SLM Persondatapolitik

I denne persondatapolitik kan du læse hvordan SLM Aarhus behandler personoplysninger, hvordan vi passer på dig og de oplysninger vi modtager, samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

SLM behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. SLM Aarhus har i den forbindelse truffet en række sikkerhedsforanstaltningerne i organisering, processer og IT-systemer.

Disse foranstaltninger er lavet med henblik på at beskytte SLMs medlemmer og deres oplysninger mod eksempelvis tab, manipulering eller uvedkommende adgang.

Der sker løbende opfølgning på sikkerhedsforanstaltningerne.

Foreningen SLM Aarhus er Dataansvarlig.

SLM Aarhus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du som medlem har overdraget foreningen.

SLM videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

Ved indmeldelsen i foreningen SLM Aarhus, registreres følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsår
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer (valgfrit)
 • Ansigtsfoto for A-medlem, valgfrit for B-medlem

SLM Aarhus anvender følgende platforme i forbindelse med markedsføring:
- SLM Aarhus' Hjemmeside, FaceBook, Google,
Instagram, Twitter,
- Infoskærm i klubloalet

Behandling af dine persondata

Formålet med SLMs behandling af dine personoplysninger er dokumentation af dit medlemskab af - og kommunikation med foreningen SLM Aarhus.

 • SLM Aarhus skal som forening kunne dokumentere over for myndighederne, at du er medlem af foreningen.
 • Dit medlemskort bærer dit fornavn og første bogstav af efternavn samt dit medlemsnummer.
  For A medlemmer bærer medlemskortet yderligere dit ansigtsfoto samt årstal.
  Ansigtsfoto er nødvendigt fordi kortet kan anvendes i alle SLM klubber under TOE.
  Dit ansigtsfoto anvendes endvidere på skærmen i baren som ID-information til barvagter, når du er tjekket ind i klubben. Der afgives separat samtykke for ansigtsfoto.
 • Email adressen bliver anvendt til nødvendig kommunikation dig og foreningen imellem.
  Du får fx tilbud om tilmelding til SLM Aarhus’ Nyhedsmail via Google Groups.
 • Dit telefonnummer vil kun blive brugt undtagelsesvist, fx hvis du har glemt noget i klubben etc.
 • SLM giver eller sælger ikke oplysningerne videre.

SLM opbevarer personoplysningerne indtil det ikke længere er nødvendigt for det eller de formål, som oplysningerne blev indsamlet og behandlet til.

SLM Aarhus opbevarer dine data i op til et år efter udløb af medlemsperiode fordi dit medlemskab skal kunne genaktiveres i kalenderåret efter udløb. Dvs: er du A-medlem i 2020, men fornyer ikke dit medlemskab i 2021, så bliver du automatisk glemt ved udgangen af 2021.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Som medlem har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Endelig har du også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt behandling af dine personlige oplysninger.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af persondataforordningen, er du velkommen til at kontakte SLM Aarhus - kontaktoplysninger nederst i dokumentet.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for, at dine oplysninger hos SLM-Aarhus er korrekte.

Du kan selv rette disse gennem online adgang via personligt login: på https://slm-aarhus.dk/medlem eller via skriftlig kontakt til SLM Aarhus (se nedenfor).

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
Du har ret til at få slettet oplysningerne om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Sletning medfører samtidig øjeblikkelig udmeldelse af SLM Aarhus.
Behandlingstiden er 2 uger.
Se også sletterutiner

Ret til begrænsning af behandling
Der er ingen mulighed for begrænset behandling af data i SLM Aarhus.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os - se nedenfor

Links til andre hjemmesider

Vi har links til andre hjemmesider på vores egen hjemmeside. Vi er ikke ansvarlig for disse hjemmesider og ej heller for indhold eller persondata behandlingen på disse sider.
Der henvises til de konkrete hjemmesiders persondatapolitikker.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Kontaktoplysninger

SLM Aarhus
Østbanetorvet 8 st.tv
8000 Aarhus C
Telefon: 86 19 10 89 - besvares indenfor klubbens åbningstid.

Email: contact@slm-aarhus.dk

Email: president@slm-aarhus.dk

GDPR = General Data Protection Regulation = Persondataforordningen på dansk.