Generalforsamling 19-23

SLM's generalforsamling 2018

Dagsorden

1. Velkomst ved præsidenten
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Årsberetning ved præsidenten
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018
7. Indkomne forslag
    - Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Ragnarok og 40 års Jubilæum 2018.
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Fastlæggelse af kontingent for 2019
13. Eventuelt

Foreningens regnskab for 2017 ligger til gennemsyn i klubben fra den 3. marts 2018.
Regnskabet kan fra samme dato rekvireres på mail ved henvendelse til president@slm-aarhus.dk. Oplys navn og medlemsnummer.

Et medlem kan ifølge vedtægterne medbringe 1 fuldmagt på generalforsamlingen.
Bemærk at fuldmagter er personlige og kan IKKE overdrages til tredjemand.

 

Bestyrelsen.

Planlagte datoer:

  • Lørdag 24. marts
OK Vi anvender cookies på denne side. Nogle tredjepart-cookies bruges til besøgs-statistik.
Læs mere...